Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU DLA FIRM WYKONAWCZYCH

Energomocni – superbohaterowie na budowie!

 

 1. Organizatorem programu jest Xella Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 48 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303162; kapitał zakładowy Spółki 358.288.000,00 zł.; NIP 5252422430, REGON: 141349443.

  Koordynacją programu zajmuje się Obsługa Programu Energomocni, ul. ks. Antoniego Pęksy 16, 07–401 Ostrołęka, infolinia 801 122 227, energomocni@xella.com.
 2. Program prowadzony jest pod hasłem „Energomocni - superbohaterowie na budowie!”.
 3. Program skierowany jest do Przedsiębiorców - budowlanych firm wykonawczych, budujących domy jednorodzinne na zlecenie klientów indywidualnych w systemie Ytong i (lub) Silka.
 4. Program trwa od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przy czym uczestnicy muszą zgłosić budowy i zamówić nagrody do 31 października 2017 r., a okres do 31 grudnia 2017 r. jest przeznaczony na rozliczenie programu i wydanie nagród.
 5. Program obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 7. Warunkiem uczestnictwa w programie jest elektroniczne lub pisemne zgłoszenie do dnia 31 października 2017 r. realizowanej od 1 stycznia 2017 r. budowy w systemie Ytong i (lub) Silka - oznacza to, że do budowy domu wykorzystane muszą być bloczki Ytong i (lub) Silka razem z systemową zaprawą murarską Ytong-Silka oraz systemowymi nadprożami lub kształtkami Ytong U, lub Multipor EDW. Zarejestrować w programie można się poprzez platformę www.energomocni.pl, gdzie zgłasza się budowy wraz z obligatoryjnym załączeniem zdjęć dokumentujących zrealizowane domy, lub wysyłając kartę zgłoszeniową na adres: Xella Polska sp. z o.o., ul. ks. Antoniego Pęksy 16, 07–401 Ostrołęka, i dosyłając zdjęcia z budów na adres e-mail: energomocni@xella.com. Zamówienie nagrody powinno odbyć się nie później niż do dnia 31 października 2017 r.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać: adres budowy, dane firmy handlowej, w której zakupiony był materiał, dane zgłaszającej się firmy wykonawczej (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail oraz obowiązkowo numer telefonu) oraz informację o liczbie rocznie budowanych domów.
 9. Zgłaszająca się firma wykonawcza, spełniająca warunki programu, otrzymuje nagrodę, którą sama wybierze. Nagrody podzielone są na pięć kategorii w zależności od ilości wybudowanych i zgłoszonych przez firmę wykonawczą domów

  Kategoria I

  Za zgłoszenie jednego domu wybudowanego w systemie Ytong i (lub) Silka do wyboru jest jedna spośród wymienionych nagród: zestaw trzech kielni o wybranych przez firmę wykonawczą szerokościach; zestaw narzędzi: paca, strug i rylec; komplet odzieży roboczej - spodnie ogrodniczki i bluza; dwa komplety spodni ogrodniczek z dwoma bluzkami typu T-shirt; piła widiowa i prowadnica kątowa; poziomica Stabila 1,2 m; szlifierka kątowa Bosch PWS 750-115; taśma miernicza SOLA Ranger RN 30mb; wkrętak akumulatorowy Bosch IXO.

  Kategoria II

  Za zgłoszenie dwóch domów wybudowanych w systemie Ytong i (lub) Silka do wyboru jest jedna spośród wymienionych nagród: kupon na zakup 1 palety wybranych bloczków Ytong za 1 zł netto*; dalmierz Nivel System DM-S50; laser krzyżowy Bosch PCL 20 ze statywem; pilarka tarczowa Bosch PKS 55; radio Bosch GML 10,8 V-LI; telefon Evolveo StrongPhone X3.

  Kategoria III

  Za zgłoszenie trzech domów wybudowanych w systemie Ytong i (lub) Silka do wyboru jest jedna spośród wymienionych nagród: 2 kupony - każdy na zakup 1 palety wybranych bloczków Ytong za 1 zł netto*; mieszarka Hitachi UM12VST; młotowiertarka Hitachi DH24PG; piła łańcuchowa Hitachi CS30Y; radio DeWalt DCR020-QW; telefon Evolveo StrongPhone X4; wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 10,8-2-LI.

  Kategoria IV

  Za zgłoszenie czterech domów wybudowanych w systemie Ytong i (lub) Silka do wyboru jest jedna spośród wymienionych nagród: 3 kupony - każdy na zakup 1 palety wybranych bloczków Ytong za 1 zł netto*; młot udarowy Bosch SDS-plus GBH 2-24 D; niwelator optyczny Nivel System N24x z akcesoriami: łata TS-50 (5 m), statyw SJJ1; odkurzacz przemysłowy Starmix AS 1232 PG+; piła szablasta Bosch GSA 10,8 V-LI; piła szablasta Hitachi CR13V2 WS 130 mm; radio akumulatorowe Milwaukee adapter 230 V; telefon Evolveo StrongPhone Q4; wibrator MAR-POL JY-160.

  Kategoria V

  Za zgłoszenie pięciu domów wybudowanych w systemie Ytong i (lub) Silka do wyboru jest jedna spośród wymienionych nagród: 4 kupony - każdy na zakup 1 palety wybranych bloczków Ytong za 1 zł netto*; młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus Bosch GBH 3-28 DRE Professional; radio DeWalt DCR017-QW; szlifierka kątowa Bosch GWS 24-230 LVI; telefon CAT S30; telefon Evolveo StrongPhone Q6; wielozadaniowy multilaser krzyżowy z pionownikiem i pilotem Nivel System CL4R; wiertarko-wkrętarka + radio Bosch GSR 10,8-2-LI + GML; wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 18-2-LI PLUS; myjka wysokociśnieniowa Hitachi AW150, maks. ciś. robocze 150 bar.

  *Do promocyjnej ceny należy doliczyć koszt palet stanowiących opakowanie w cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Xella Polska. Kupon uprawnia do zakupu promocyjnych palet towarów Ytong w hurtowni materiałów budowlanych, pod warunkiem zakupu towarów Ytong na ściany zewnętrzne budynku jednorodzinnego. Zrealizowany kupon firma wykonawcza zostawia w hurtowni materiałów budowlanych.

  Uwaga! Jedna budowa może być zgłoszona do uzyskania jednej nagrody. Firma Xella Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w trakcie trwania programu.
 10. Na wysyłkę nagrody organizator zastrzega sobie 35 dni roboczych od momentu jej zamówienia. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane uczestnikom programu na koszt organizatora, na wskazy pisemnie w zgłoszeniu adres wyłącznie na terytorium RP. Nieodebranie nagrody dostarczonej pod wskazany adres traktowane jest jako zrzeczenie się nagrody.
 11. Przy odbiorze nagrody uczestnik programu jest zobowiązany do wypełnienia protokołu odbioru nagrody i oddania go pracownikowi firmy Xella Polska sp. z o.o. lub kurierowi.
 12. Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę ani do zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. Zdjęcia nagród mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd nagród przesłanych do uczestników programu może nieznacznie różnić się od prezentowanego na tychże zdjęciach.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia deklarowanej budowy zgłoszonej do programu ze stanem faktycznym przed przyznaniem nagrody.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku uzasadnionych skarg klienta na wykonawstwo firmy wykonawczej - uczestnika programu.
 15. Reklamacje co do przebiegu programu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie - faksem pod nr 29 76 70 295 lub na adres e-mail energomocni@xella.com najpóźniej w terminie 7 dni od daty doręczenia nagrody. Niezłożenie reklamacji w podanym termie oznacza zrzeczenie się przez uczestnika wszelkich roszczeń.
 16. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad programu, Xella Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych tu zasad i warunków.
 17. Xella Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany nagród oraz zasad programu w trakcie jego trwania, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie będą dotyczyć osób, które dokonały skutecznego zgłoszenia. Xella Polska sp. z o.o. ma prawo odwołać program. Wszyscy jego uczestnicy zostaną o tym powiadomieni.
 18. Biorący udział w programie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Xella Polska sp. z o.o.
Obsługa Programu Energomocni
ul. ks. Antoniego Pęksy 16
07–401 Ostrołęka
tel. 29 76 70 360, faks 29 76 70 295
infolinia 801 122 227
energomocni@xella.com
www.energomocni.pl